Former Members

Staff

刘志恒 LIU Zhiheng
zhliuim.ac.cn

高弘 GAO Hong
gaohong221gmail.com

胡新玲 HU Xinling
huxlim.ac.cn

骆爱群 LUO Aiqun
luoaqim.ac.cn

周贤龙 ZHOU Xianlong
zhouxianlongbjx163.com

郑传森 ZHEN Chuansen
lishaofeng2011126.com

卓英 ZHUO Ying
zying0504gmail.com

张文权 ZHANG Wenquan
lishaofeng2011126.com

陈涤非 CHEN Difei
olesolskjaergmail.com

尤铭 YOU Ming
youming720hotmail.com

马枭龙 MA Xiaolong
mxl1988sina.cn

苏梦逸 SU Mengyi
su.mengyi0608gmail.com

陈宏玲 CHEN Hongling
lishaofeng2011126.com

杨璐 YANG Lu
yanglu8826yahoo.com.cn

王琪 WANG Qi
man_sea163.com

向四海 XIANG Sihai
525705959qq.com

李少凤 LI Shaofeng
lishaofeng2011126.com

刘梅 LIU Mei
liumeizkygmail.com

苗靳 MIAO Jin
15101541453163.com

贾秀玲 JIA Xiulin
jxl19621020163.com
 Postdoc

刘向阳 LIU Xiangyang
shangdongliugmail.com

缑仲轩 GOU Zhongxuan
lishaofeng2011126.com

陈彩霞 CHEN Caixia
chencaixia96163.com

王剑 WANG Jian
galois2126.com

崔金辉 CUI Jinhui
cjh8305163.com

何文妮 HE Wenni
winner0047163.com

马荣 MA Rong
haijiaosky126.com

张敬宇 ZHANG Jingyu
zhangjingyu1985126.com

徐峥 XU Zheng
weihenstephan163.com
 Ph.D students

边疆 BIAN Jiang
lishaofeng2011126.com

刘金涛 LIU Jintao卓英 ZHUO Ying
zying0504gmail.com

王剑 WANG Jian
galois2126.com

傅成章 FU Chengzhang
chengzhang.fuhelmholtz-hzi.de

王倩 WANG Qian
wq.yy08gmail.com

马莉 MA Li
youyouhdyahoo.com.cn

任彪 REN Biao
phoenix.renbiaogmail.com

张涛 ZHANG Tao
zhangt218hotmail.com

王全新 WANG Quanxin
kupunotgmail.com

郭徽 GUO Hui
guohui1986gmail.com

童垚俊 TONG Yaojun
yaojun.tonggmail.com

杨娜 YANG Na
angnayaliyun.com

谢峰 XIE Feng
mlinjugmail.com

陈金松 CHEN Jinsong
jinsong1111_3hotmail.com

张洋 ZHANG Yang
grafiled_zhanghotmail.com

贾晓鹏 JIA Xiaopeng
lyjxp1987126.com

刘苗苗 LIU Miaomiao
liumm_nmg126.com

黄佩 HUANGPEI  
fenglin4620163.com
 MSc students

孙诺 SUN Nuo
lishaofeng2011126.com

裴刚 PEI Gang
shaaougmail.com

陈明 CHEN Ming
lishaofeng2011126.com

刘芯如 LIU Xinru
lxinrugmail.com

余珂 YU Ke
chaosyuigmail.com

白超弦 BAI Chaoxian
chaoxianbai163.com

贺伟 HE Wei
hw2002zhqwf126.com

王洛强 WANG Luoqiang
hainan101longfei126.com

帅辉 SHUAI Hui
shuaihuishgmail.com

张丽 ZHANG Li
zl03010126.com

孙安徽 SUN Anhui
sunanhui2013126.com

沈春雪 SHEN Chunxue
scxmissyousina.cn

王钦钦 WANG Qinqin
810872008qq.com

胡逸灵 HU Yiling
huyiling10163.com

宋治军 SONG Zhijun
1019364686qq.com

赵宇 ZHAO Yu
zhaoyu0724163.com

何宏韬 HE Hongtao
hehongtao2010live.cn

李耀 LI Yao
15201610120163.com

代盛旺 DAI Shengwang
478879388qq.com

周莉 ZHOU Li
724341724qq.com

危期 WEI Qi
weiqi2121163.com

曹佳倩 CAO Jiaqian  
galina.cjqgmail.com

高婕妤 GAO Jieyu
1114975540qq.com
 Visiting students

金夷 JIN Yi
lishaofeng2011126.com

余晓云 YU Xiaoyun
yxy19900114163.com

张雨菡 ZHANG Yuhan
zhangyhanhotmail.com

Song Yang
lishaofeng2011126.com

Qiao Lirui
lishaofeng2011126.com

鲁燕 LU Yan
luyan11586126.com

He yanran
lishaofeng2011126.com

Zhang Yiyuan
lishaofeng2011126.com

Liu Xiyan
youleer17yahoo.cn

Liu Ye
lishaofeng2011126.com

Zong Haichao
hczongsina.cn

Qinshiwu
qinsw1992gmail.com

Fu Xiang
fuxiang54321126.com

沈今钊 SHEN Jinzhao
shenjinzhaohotmail.com

刘钇君 LIU Yijun
liuyijun89126.com

唐丹 TANG Dan
tang_danny125163.com

纪增春 JI Zengchun
jzjzcjz126.com

王浩宇 WANG Haoyu
wanghaoyu0930outlook.com

赵广泽 ZHAO Guanze
824214543qq.com

刘响 LIU Xiang
lx940527126.com

魏然 WEI Ran
lili10120003126.com

相君妍 XIANG Junyan
463366639qq.com

王婷 WANG Ting
1148166281qq.com

张岩磊 ZHANG Yanlei
zhangyl1006109163.com

余家明 YU Jiaming
lifesciyjmfoxmail.com

李晔 LI Ye
nbblly126.com

Selected Publications

People